Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

 

        Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek      in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.

 

Wij informeren en adviseren verschillende instanties en sectoren waaronder de Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn en testuitgevers op basis van wederzijds overleg en samenwerking. Daarnaast zijn wij betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van diagnostische protocollen en instrumenten en staan wij mee in voor de vorming en attestering van personen en instanties. Het centrum richt zich in eerste instantie op de verbetering van de kwaliteit van diagnostiek binnen de integrale jeugdhulp.  
 


Classificerend Diagnostisch Protocol Verstandelijke Beperking

 

Het Classificerend Diagnostisch Protocol Verstandelijke Beperking werd in 2011 in opdracht van het VAPH ontwikkeld. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten werd dit protocol geactualiseerd onder coördinatie van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw.
 
Het geactualiseerde protocol vertrekt vanuit een sociaal-ecologische visie op menselijk functioneren waarbij de interactie tussen een persoon en zijn omgeving centraal staat. Binnen het protocol ligt de focus op twee diagnostische criteria, namelijk intelligentie en adaptief gedrag. Voor deze criteria zijn geactualiseerde en nieuwe testfiches voorhanden. Verder worden ook praktische richtlijnen meegegeven hoe een diagnostisch traject aan te vatten.
 
Het volledig geactualiseerde protocol kan u downloaden door te klikken op onderstaande afbeelding en is tevens terug te vinden op onze website onder eigen publicaties.Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.