Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

 

        Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek      in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.

 

Wij informeren en adviseren verschillende instanties en sectoren waaronder de Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn en testuitgevers op basis van wederzijds overleg en samenwerking. Daarnaast zijn wij betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van diagnostische protocollen en instrumenten en staan wij mee in voor de vorming en attestering van personen en instanties. Het centrum richt zich in eerste instantie op de verbetering van de kwaliteit van diagnostiek binnen de integrale jeugdhulp.  
 


IZIKA & IZIIK
Advies betreffende de implementatie
in Vlaanderen


Dit adviesrapport heeft betrekking op het gebruik van het instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor kinderen en adolescenten (IZIKA) en het instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor infants en kleuters (IZIIK) binnen de vernieuwde aanvraagprocedure voor het bekomen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).

Op vraag van het Agentschap Jongerenwelzijn onderzocht het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de betrouwbaarheid, validiteit en inzetbaarheid van de IZIKA en de IZIIK in Vlaanderen. Het volledige rapport kunt u downloaden door te klikken op onderstaande afbeelding.Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.