Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek   

   in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.

 

Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis en voorwaarde om op maatschappelijk vlak kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen en realiseren voor personen met een vraag naar hulp of ondersteuning.

Eerdere doorlichtingen vanuit onder meer het Vlaams Forum voor Diagnostiek in de Psychologische en Pedagogische Begeleiding en Hulpverlening (VFD), in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen, wezen op ruimte voor verbetering met betrekking tot de beschikbaarheid en implementatie van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen.

Gezien het maatschappelijke belang wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek fungeren als een ondersteunend onderzoeks- en expertisecentrum dat proactief inzet op de wetenschappelijk onderbouwde ontwikkeling, de kwalitatieve verbetering en correcte implementatie van diagnostische instrumenten, protocollen en methoden in de diagnostische praktijkvoering in Vlaanderen.

Het centrum richtte zich in eerste instantie op de verbetering van de kwaliteit van diagnostiek binnen de Integrale Jeugdhulp. Sinds september 2017 werd de focus verruimd met relevante opdrachten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.


Actueel


Het Classificerend Diagnostisch Protocol Autismespectrumstoornis

bij Kinderen en Jongeren in de Praktijk

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw herwerkte in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en twee expertengroepen twee classificerende diagnostische protocollen, enerzijds autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren, en anderzijds autismespectrumstoornis bij volwassenen. Wetenschappelijk medewerker dr. Nathalie Schouppe en coördinerend adviseur dr. Julie De Ganck schreven een artikel over de ontwikkeling en de meerwaarde van het gebruik van deze protocollen. Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift TOKK (2019, nr.2), en is te raadplegen via deze link.


Beoordeling van de WISC-V-NL voor gebruik in Vlaanderen

In het kader van onze opdracht om kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen te faciliteren hebben wij ingezet op de evaluatie van de Vlaamse normering van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 5de editie - Nederlandstalige bewerking (WISC-V-NL). Dit instrument, in 2018 gepubliceerd door testauteur Pearson Benelux B.V., beoogt de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar.
 
Via deze link kan u het volledige rapport downloaden. In dit rapport wordt het normerings-, betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek van de WISC-V-NL in detail besproken. Dit resulteerde in een kwalificatie van het instrument en enkele aandachtspunten die de gebruiker ter harte dient te nemen bij het gebruik van de WISC-V-NL in Vlaanderen.


Call for Abstracts

Van 3 tot en met 5 februari 2020 zal in Leuven het World interRAI Conferentie doorgaan. Deze tweede editie van de Wereldconferentie zal georganiseerd worden door LUCAS KU Leuven.

De Call for Abstracts is nu geopend, met als deadline 31 augustus 2019. Meer informatie vindt u hier.


ECPA15 - 15th European Conference on Psychological Assessment

Van 7 tot 10 juli 2019 heeft de 15e ECPA plaats aan de Vrije Universiteit van Brussel. Kijk op de website van ECPA voor meer informatie.


Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis

Op maandag 15 oktober werden in Gent de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis (ASS) voor volwassen en voor kinderen en jongeren voorgesteld. Daarnaast werden ook de resultaten gepresenteerd van het kwalitatief focusgroep onderzoek bij volwassenen met ASS en ouders van kinderen en jongeren met ASS.

De Classificerende Diagnostische Protocollen en het onderzoeksrapport kan u raadplegen door hieronder op de titel te klikken: