Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis

Op maandag 15 oktober werden in Gent de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis (ASS) voor volwassen en voor kinderen en jongeren voorgesteld. Daarnaast werden ook de resultaten gepresenteerd van het kwalitatief focusgroep onderzoek bij volwassenen met ASS en ouders van kinderen en jongeren met ASS.

De Classificerende Diagnostische Protocollen en het onderzoeksrapport kan u raadplegen door hieronder op de titel te klikken:


Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek


        Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek      in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.

 

Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis en voorwaarde om op maatschappelijk vlak kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen en realiseren voor personen met een vraag naar hulp of ondersteuning.

Eerdere doorlichtingen vanuit onder meer het Vlaams Forum voor Diagnostiek in de Psychologische en Pedagogische Begeleiding en Hulpverlening (VFD), in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen, wezen op ruimte voor verbetering met betrekking tot de beschikbaarheid en implementatie van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen.

Gezien het maatschappelijke belang wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek fungeren als een ondersteunend onderzoeks- en expertisecentrum dat proactief inzet op de wetenschappelijk onderbouwde ontwikkeling, de kwalitatieve verbetering en correcte implementatie van diagnostische instrumenten, protocollen en methoden in de diagnostische praktijkvoering in Vlaanderen.

Het centrum richtte zich in eerste instantie op de verbetering van de kwaliteit van diagnostiek binnen de Integrale Jeugdhulp. Sinds september 2017 werd de focus verruimd met relevante opdrachten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

 Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.