Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek   

   in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren.

 

Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis en voorwaarde om op maatschappelijk vlak kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen en realiseren voor personen met een vraag naar hulp of ondersteuning.

Eerdere doorlichtingen vanuit onder meer het Vlaams Forum voor Diagnostiek in de Psychologische en Pedagogische Begeleiding en Hulpverlening (VFD), in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen, wezen op ruimte voor verbetering met betrekking tot de beschikbaarheid en implementatie van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen.

Gezien het maatschappelijke belang wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek fungeren als een ondersteunend onderzoeks- en expertisecentrum dat proactief inzet op de wetenschappelijk onderbouwde ontwikkeling, de kwalitatieve verbetering en correcte implementatie van diagnostische instrumenten, protocollen en methoden in de diagnostische praktijkvoering in Vlaanderen.

Het centrum richtte zich in eerste instantie op de verbetering van de kwaliteit van diagnostiek binnen de Integrale Jeugdhulp. Sinds september 2017 werd de focus verruimd met relevante opdrachten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming


Actueel


Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw werft aan!

Vacature Wetenschappelijk Medewerker Integrale Jeugdhulp

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw is voor een vervangingscontract zwangerschapsonderbreking op zoek naar een voltijds Wetenschappelijk MedewerkerIntegrale Jeugdhulp. Als wetenschappelijk medewerker sta je in voor het verzamelen en valoriseren van informatie en expertise over diagnostiek in de jeugdhulp. Je omschrijft en adviseert relevant onderzoek in verband met diagnostiek. Het uitbesteden, opvolgen en aansturen van onderzoek wordt daaraan gekoppeld. Daarnaast help je mee met het ontwikkelen, bijsturen en implementeren van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek. Als laatste opdracht help je mee met het verbeteren van het diagnostisch handelen op het terrein, onder meer via vorming van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein.

Meer informatie over deze vacature vindt u hier.


Het Classificerend Diagnostisch Protocol Autismespectrumstoornis

bij Kinderen en Jongeren in de Praktijk

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw herwerkte in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en twee expertengroepen twee classificerende diagnostische protocollen, enerzijds autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren, en anderzijds autismespectrumstoornis bij volwassenen. Wetenschappelijk medewerker dr. Nathalie Schouppe en coördinerend adviseur dr. Julie De Ganck schreven een artikel over de ontwikkeling en de meerwaarde van het gebruik van deze protocollen. Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift TOKK (2019, nr.2), en is te raadplegen via deze link.


Beoordeling van de WISC-V-NL voor gebruik in Vlaanderen

In het kader van onze opdracht om kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen te faciliteren hebben wij ingezet op de evaluatie van de Vlaamse normering van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 5de editie - Nederlandstalige bewerking (WISC-V-NL). Dit instrument, in 2018 gepubliceerd door testauteur Pearson Benelux B.V., beoogt de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar.
 
Via deze link kan u het volledige rapport downloaden. In dit rapport wordt het normerings-, betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek van de WISC-V-NL in detail besproken. Dit resulteerde in een kwalificatie van het instrument en enkele aandachtspunten die de gebruiker ter harte dient te nemen bij het gebruik van de WISC-V-NL in Vlaanderen.
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en het Agentschap Zorg en Gezondheid.