implementatie      opleiding    stuurgroepen    pilootprojecten 

 

In nauw overleg met het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en andere relevante actoren staat het Kwaliteitscentrum mee in voor de ontwikkeling van een gedragen implementatieplan voor de uitrol van de BelRAI-screener in de zorgverzekering, de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de woonzorgcentra (streefdatum: 2020). Verder bouwend op de ervaringen binnen de BelRAI-screener pilootprojecten worden de randvoorwaarden in kaart gebracht voor een succesvolle en stapsgewijze uitrol.