kerntaken      visie      medewerkers      organisatie      geschiedenis 

 

dr. Julie De Ganck


Julie is de coördinerend adviseur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Julie heeft een sterke theoretische en klinische achtergrond in de psychologie met een bijzondere interesse in de klinische psychodiagnostiek en de (bijzondere) jeugdzorg. 
 
Aan de Universiteit Gent behaalde Julie haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. Tijdens haar assistentschap binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, voltooide ze een doctoraatsonderzoek over het verband tussen psychopate persoonlijkheidstrekken en affectieve stoornissen bij jonge delinquenten en begeleidde ze masterproeven en werkcolleges in de Klinische Psychodiagnostiek. Voorafgaand aan haar mandaat aan de Universiteit Gent doceerde ze gedurende vier jaar zowel psychologie als  pedagogiek, onderwijswetgeving en agogiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze was tevens  coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen Europese Comenius projecten.

Voor Julie is wetenschappelijk onderzoek pas echt waardevol als het geworteld is in de klinische praktijk en als het maatschappelijk relevant en betekenisvol is. Vanuit die overtuiging combineert ze haar functie als coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, met een praktijk in de psychotherapie. Haar interesse in psychodiagnostiek en betrokkenheid in maatschappelijk relevante thema’s blijkt ook uit de documentaire ‘Druk’ uit 2011, die ze samen met filmmaker Ivan Boeckmans en de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent) maakte in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat.

Als coördinator is Julie sinds de oprichting verantwoordelijk voor het operationaliseren van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.
 

dr. Nathalie Schouppe

Nathalie is de wetenschappelijk medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze zet zich dagelijks in voor de kwaliteit en integriteit van onze wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

Nathalie behaalde haar Bachelor in de Psychologie en haar Master in de Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent. Aan diezelfde universiteit heeft ze als doctoraatsstudent (FWO-aspirant) en later als postdoctoraal onderzoeker vijf jaar lang wetenschappelijke ervaring opgedaan op de afdeling Experimentele Psychologie. Haar onderzoek richtte zich op cognitieve controle processen, wat ze zowel gedragsmatig als door middel van hersenbeeldvormingstechnieken bestudeerde.

Voor Nathalie vormt de functie binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een nieuwe uitdaging, waarin ze haar kennis over wetenschappelijk onderzoek wil kunnen toepassen op meer klinische, praktijkgerichte vragen. Nathalie is samen met Julie vanaf het begin betrokken geweest bij de operationalisering van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

 
IMG_1066.png

Thomas Jacques

 

Thomas is de communicatief en administratief medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Hij staat in voor de algemene communicatie en de administratieve ondersteuning van het Kwaliteitscentrum.

Aan de Hogeschool VIVES, toen nog Katho, behaalde Thomas zijn Bachelor Toegepaste Psychologie, waarna hij via een schakelprogramma zijn Master in de Klinische Psychologie behaalde aan de Universiteit Gent. Momenteel combineert Thomas deze halftijdse functie met een job als verkoper bij Boekhandel Limerick.

Thomas is sterk geïnteresseerd in literatuur en sociaal-artistieke projecten. Zo verzorgt hij mee de communicatie van een vzw die verschillende sociale en artistieke projecten op poten zet in Menen, begeleidt hij dit jaar Pocoloëzie en werkt hij aan zijn literaire debuut.

Thomas heeft in maart 2017 het team van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vervoegd, ter opvolging van Lucas Huyskes .