kerntaken      visie      medewerkers      organisatie      geschiedenis 

 

dr. Julie De Ganck


Julie is directeur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Julie heeft een sterke theoretische en klinische achtergrond in de psychologie met een bijzondere interesse in de klinische psychodiagnostiek en de (bijzondere) jeugdzorg. 
 
Aan de Universiteit Gent behaalde Julie haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. Tijdens haar assistentschap binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, voltooide ze een doctoraatsonderzoek over het verband tussen psychopate persoonlijkheidstrekken en affectieve stoornissen bij jonge delinquenten en begeleidde ze masterproeven en werkcolleges in de Klinische Psychodiagnostiek. Voorafgaand aan haar mandaat aan de Universiteit Gent doceerde ze gedurende vier jaar zowel psychologie als  pedagogiek, onderwijswetgeving en agogiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze was tevens coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen Europese Comenius projecten.

Voor Julie is wetenschappelijk onderzoek pas echt waardevol als het geworteld is in de klinische praktijk en als het maatschappelijk relevant en betekenisvol is. Vanuit die overtuiging combineert ze haar functie als coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, met een praktijk in de psychotherapie. Haar interesse in psychodiagnostiek en betrokkenheid in maatschappelijk relevante thema’s blijkt ook uit de documentaire ‘Druk’ uit 2011, die ze samen met filmmaker Ivan Boeckmans en de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent) maakte in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat.

Als directeur is Julie sinds de oprichting verantwoordelijk voor het operationaliseren van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.
 

dr. Nathalie Schouppe

Nathalie is de wetenschappelijk medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze zet zich dagelijks in voor de kwaliteit en integriteit van onze wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

Nathalie behaalde haar Bachelor in de Psychologie en haar Master in de Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent. Aan diezelfde universiteit heeft ze als doctoraatsstudent (FWO-aspirant) en later als postdoctoraal onderzoeker vijf jaar lang wetenschappelijke ervaring opgedaan op de afdeling Experimentele Psychologie. Haar onderzoek richtte zich op cognitieve controle processen, wat ze zowel gedragsmatig als door middel van hersenbeeldvormingstechnieken bestudeerde.

Voor Nathalie vormt de functie binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een nieuwe uitdaging, waarin ze haar kennis over wetenschappelijk onderzoek wil kunnen toepassen op meer klinische, praktijkgerichte vragen. Nathalie is samen met Julie vanaf het begin betrokken geweest bij de operationalisering van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

 
Foto Julie Descamps.png

Julie Descamps

 

Julie is de projectmedewerker Vlaamse Sociale Bescherming van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Binnen het concept van de Vlaamse Sociale Bescherming behoort de ingebruikname van de BelRAI (Screener) tot één van de opdrachten. De focus van het Kwaliteitscentrum ligt op de voorbereidingsfase van deze implementatie door het uittekenen en implementeren van een vormings- en attesteringstraject.

Aan de Arteveldehogeschool Gent behaalde Julie haar Professionele Bachelor Sociaal Werk. De voorbije 10 jaar was ze actief bij het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Zuid-West-Vlaanderen, vooreerst als stafmedewerker en vanaf 2010 als coördinator van de vzw. Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders stond centraal, waarin zij een ondersteunende en netwerkende functie opnam.

In februari 2018 vervoegde Julie het team van Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Vanuit haar ervaring in samenwerking en netwerking, en haar affiniteit met de eerstelijns- en welzijnssector geeft ze mee vorm aan de opdrachten binnen het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.

 
Veerle kl.png

Veerle De Wilde

Veerle is de communicatief en administratief medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze behaalde haar Bachelor in de Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haar Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen rondde ze aan dezelfde universiteit een Postgraduaat Psychoanalytische Therapie af. Ze werkte geruime tijd in een Jeugdinstelling en schreef verschillende artikels over het klinisch werk met jongeren. Naast haar werkzaamheden in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft Veerle een privépraktijk als klinisch psychologe te Gent.

 
Dorothee kl.png

Dorothee De Ganck

Sinds december 2018 werkt Dorothee als wetenschappelijk medewerker bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Aan de Universiteit Gent behaalde ze haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie.

Gedurende 6 maanden zal Dorothee onderzoek verrichten naar de functie van dialoog bij kwalitatieve, geïntegreerde diagnostiek binnen de Integrale Jeugdhulpverlening. De afgelopen 10 jaar deed ze ervaring op binnen de eerstelijnshulpverlening: ze bekwaamde zich in het begeleiden, vormen en ondersteunen van zowel groepen als individuen en in het uitwerken en opvolgen van onderzoeksprojecten. In 2011 ondersteunde Dorothee als wetenschappelijk medewerker een onderzoek bij jongeren met een diagnose van ‘gedragsstoornis’ in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat. Dit onderzoek bracht het perspectief en de beleving van kinderen en jongeren met een dergelijke diagnose in beeld, door middel van twee documentaires ‘Druk & Herdruk’ en een onderzoeksrapport met daaruit voortvloeiend de publicatie ‘Indruk’.

De combinatie van haar opleiding klinische psychologie, haar ervaring binnen het sociaal-cultureel en maatschappelijk werk, haar deskundigheid in het coördineren en ondersteunen van projecten en interesse in de bijzondere jeugdzorg vormen een meerwaarde bij haar functie als wetenschappelijk medewerker.

 
Kristof kl.png

Kristof Jakiela

 

Kristof Jakiela is sinds september 2018 wetenschappelijk projectmedewerker Integrale Jeugdhulp bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek waar hij onder meer onderzoek voert naar de ex-post controles van A-documenten. Hij studeerde in 2016 af aan de universiteit Gent als moraalwetenschapper. Voor zijn thesis onderzocht hij de kinderwens van cultureel dove koppels en hun ethische reflecties rond genetische screenings van embryo’s bij een IVF-behandeling. Voor dit werk won Kristof de Vlaamse Scriptieprijs 2016.

Als moraalwetenschapper wil Kristof vanuit het perspectief van een rationele ethiek impact hebben op de samenleving. Zijn werk binnen het Kwaliteitscentrum biedt ruimte om dat discours breder te verkennen. Verder heeft hij interesse in filosofie, humor en (animatie)films.