In het kader van de hernieuwde protocollen organiseerde het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de studiedag 'Diagnostiek van Autisme in Perspectief'. De studiedag was een succes en werd bijgewoond door een ruim en divers publiek. Hieronder vindt u een overzicht van het programma en kan u ook de verschillende presentaties raadplegen.

  • Julie De Ganck - Voorstelling Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis

  • Nathalie Schouppe - Resultaten kwalitatief focusgroeponderzoek bij volwassenen met ASS en ouders van kinderen met ASS

  • Marijke Vandepitte - Diagnostiek van autisme bij jonge kinderen volgens de Infant Mental Health visie

  • Jean Steyaert - De zin van brede en handelingsgerichte multidisciplinaire diagnostiek bij jongeren met autismespectrumstoornis

  • Herbert Roeyers - Screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis: veelbelovend maar verre van perfect

  • Ilse Noens - Diagnostische instrumenten voor autismespectrumstoornis: zin en onzin in classificerende en handelingsgerichte diagnostiek

  • Kristien Hens - De betekenis van de diagnose autisme