Diagnostiek van Autisme in Perspectief

Studiedag ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis

15 oktober 2018


Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw nodigt u uit voor haar studiedag: ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’. Deze studiedag wordt georganiseerd ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen ASS meerderjarigen en minderjarigen, die oorspronkelijk in 2011 uitgegeven werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Daarnaast zullen vijf prominente sprekers vanuit hun expertise verschillende thema’s die aan bod komen in de protocollen belichten. 

Tekengebied 1@72x.png

Programma:

Marijke Vnadepitte - titel
Korte uitleg

Jean Steyaert - titel
Korte uitleg

Herbert Roeyers - Screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis: veelbelovend maar verre van perfect

In de afgelopen decennia werden meer dan 20 screeningsinstrumenten ontwikkeld ten behoeve van de (vroegtijdige) onderkenning van autismespectrumstoornis bij kinderen. Verschillende van deze instrumenten zijn ook in ons taalgebied beschikbaar en ze worden in toenemende mate aangewend in de klinische praktijk. Er wordt echter niet altijd even verstandig mee omgesprongen. Men vergeet immers wel eens dat screeningsinstrumenten verre van perfect zijn. We overlopen de voor- en nadelen van het gebruik van screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis en geven tips voor een zo optimaal mogelijk gebruik.

Herbert Roeyers is gewoon hoogleraar klinische psychologie op het gebied van de ontwikkelingsstoornissen. Hij is tevens consulent-medewerker van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Gent .Zijn belangrijkste onderzoekslijn betreft de sociaal-communicatieve ontwikkeling van kinderen met ASS en de klinische toepassing van dit werk via screening, diagnose en interventie.

lse Noens - titel   
Korte uitleg

Chrisine Hens - titel
Korte uitleg
                        
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen


Start- en einduur: 8h45 - 17h00

Locatie: Het Pand (Refter), Onderbergen 1, 9000 Gent

Prijs: € 50 - inclusief koffiepauzes en lunch

Inschrijven: via het inschrijfformulier op deze pagina kan u zich inschrijven

Betaling: via overschrijving op het rekeningnummer BE 24 3631 3504 3238, vermeld in de mededeling uw naam + studiedag autisme 

Contact: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be


Vul in onderstaand formulier uw persoonlijke gegevens in. Indien u graag een factuur wenst vergeet dan niet uw factuurgegevens in te vullen. Uw inschrijving is pas definitief wanneer wij uw inschrijvingsgeld via overschrijving ontvangen hebben. 

Naam *
Naam